Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Józefów

Rekrutacja Opieka Wytchnieniowa 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie od 17 kwietnia 2023 r. do 22 maja 2023 r. prowadzi rekrutację do Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023.

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  a. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
  - wymagającymi wsparcia w postaci opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad ww. osobami, w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawujących całodobową opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami.

W 2023 r. planowane jest objęcie wsparciem:
1. 10 opiekunów dzieci niepełnosprawnych,
2. 15 opiekunów osób dorosłych niepełnosprawnych.

Liczba godzin usług opieki wytchnieniowej  na 1 uczestnika w 2023 r. wynosi średnio 200 godz.

Pogram finansowany jest w całości z Funduszu Solidarnościowego.
Za realizację usługi opieki wytchnieniowej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie pod numerem telefonu: 22 789 53 93 w. 23 i 26.

Dokumenty rekrutacyjne podpisane przez osobę zainteresowaną lub opiekuna prawnego należy złożyć w formie papierowej w Biurze Programu (MOPS Józefów) lub wysłać pocztą:

 1. Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023.
 2. Załącznik nr 2 - Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej (Skali FIM).
 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące wskazania opiekuna.
 4. Załącznik nr 4 - Akceptacja osoby opiekuna ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.
 5. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą