Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Józefów

Rekrutacja Korpus Wsparcia Seniorów (Moduł II) 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie od 7 lipca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. prowadzi rekrutację do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 (opaski bezpieczeństwa).

Program jest kierowany do mieszkańców Miasta Józefowa w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Celem Programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W 2023 r. planowane jest udzielenie wsparcia w ramach Programu dla 23 osób.

Pogram finansowany jest ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa oraz środków własnych Miasta Józefowa.
 

Informacje dotyczące rekrutacji i udziału w Programie znajdują się w Regulaminie zamieszczonym poniżej.
 

W celu zgłoszenia się do udziału w Programie należy złożyć dokumenty:

  1. wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową (wzór karty został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu),
  2. Upoważnienie (w przypadku, gdy Osoba korzystająca ze wsparcia chce upoważnić osobę do działania w jej imieniu, w szczególności do podpisania umowy świadczenia usług i odbioru opaski monitorującej).

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć osobiście – do Biura Programu: siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie ul. Sosnowa 17C, 05-420 Józefów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie pod numerem telefonu: 22 789 53 93 w. 23 i 26.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą