Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Józefów

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie od 11 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r. prowadzi rekrutację do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. osobami z niepełnosprawnościami posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a), zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą  z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

W 2024 r. planowane jest objęcie wsparciem:

 1. 5 opiekunów dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności
 2. 21 opiekunów osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Pogram finansowany jest w całości z Funduszu Solidarnościowego.
Za realizację usługi opieki wytchnieniowej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie pod numerem telefonu: 22 789 53 93 w. 28.

Dokumenty rekrutacyjne podpisane przez osobę zainteresowaną lub opiekuna prawnego należy złożyć w formie papierowej w Biurze Programu (MOPS Józefów) lub wysłać pocztą:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Oświadczenie członka rodziny/opiekuna osoby z niepełnosprawnością - załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 4. Oświadczenie dotyczące wskazania opiekuna – załącznik nr 3 do Regulaminu.
 5. Akceptacja osoby opiekuna ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością - załącznik nr 4 do Regulaminu.
 6. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024– załączniki nr 5 i 6 do Regulaminu.

ZAŁĄCZNIKI:

 • Regulamin rekrutacji i realizacji programu OW 2024
  Utworzono dnia 11.03.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Załącznik nr 6
  Utworzono dnia 11.03.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  KLAUZULA INFORMACYJNA OSOBY KORZYSTAJĄCE Z OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

 • Załącznik nr 4
  Utworzono dnia 11.03.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  AKCEPTACJA OSOBY OPIEKUNA ZE STRONY RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 • Załącznik nr 3
  Utworzono dnia 11.03.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  DEKLARACJA WYBORU OPIEKUNA

 • Załącznik nr 2
  Utworzono dnia 11.03.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY/OPIEKUNA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 • Załącznik nr 1
  Utworzono dnia 11.03.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 • Załącznik nr 5
  Utworzono dnia 11.03.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Klauzula informacyjna RODO

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą