Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Józefów

Rekrutacja AOON 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie od 17 kwietnia 2023 r. prowadzi rekrutację do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.

W 2023 r. usługami asystenta w Programie zostanie objętych 10 osób, mieszkańców Miasta Józefów, spełniających kryteria określone w „Programie”, w tym:

 1. 2 osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 2. 3 osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. 3 osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 4. 2 dzieci w wieku do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej. 

Limit godzin usług asystencji osobistej na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 391 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 240 godzin dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 4. 240 godzin dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie pod numerem telefonu: 22 789 53 93 w. 23 i 26.

Dokumenty rekrutacyjne podpisane przez osobę zainteresowaną lub opiekuna prawnego należy złożyć w formie papierowej w Biurze Programu (MOPS Józefów) lub wysłać pocztą:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
 2. Karta zakresu czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
 3. Deklaracja - wskazanie asystenta.
 4. Akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.
 5. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Nabór asystentów:

MOPS prowadzi również nabór na asystentów, którzy posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na kierunkach asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub posiadają co najmniej 6 miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. w formie wolontariatu.

Wszelkich informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (22) 789 53 93 lub (22) 789 64 34 lub osobiście w MOPS Józefów.  

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą