Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Józefów

Jednorazowa lokalna zapomoga

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  oraz art. 22a ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z uchwałą Nr 519/IV/06 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 kwietnia 2006 r. Mieszkańcom zamieszkałym na terenie miasta Józefowa przyznaje się jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, zwaną dalej „zapomogą” w kwocie 1000 zł. Zapomoga przysługuje ojcu lub matce dziecka niezależnie od ich dochodów. Zapomogę wypłaca się na wniosek osoby uprawnionej, złożony najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą